İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 83  Temmuz 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mine CERANOĞLU, Meltem ÖZSAN, Feride GÜLER

NO Makale Adı
1623961670 AKSESUAR TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR: “DİVAL TEKNİĞİ (SİM SIRMA)” ÖRNEĞİ

Aksesuarlar; giysiyi tamamlayan, vücudun çeşitli bölümlerine takılan ya da giyilen parçalardır ve çağlar boyunca dünyanın dört bir yanında kullanılmıştır. Çok çeşitli malzemeler ve teknikler kullanılarak oluşturulan aksesuarlar, giysilerin havasını ve görüntüsünü değiştirerek çok yönlü olmasını sağlamıştır. Geçmişten günümüze aksesuar üretiminde ve tasarımında el sanatlarından yararlanılmış ve aksesuarlar, el emeği ile oluşturulan sanat eserlerine dönüştürülmüştür. El sanatlarından dival tekniği (sim sırma), 16. yüzyılda Arap yarımadasından Anadolu’ya gelerek yaygınlaşan ve günümüzde hala Kahramanmaraş ilinde yoğun bir şekilde uygulanan değerli işlemelerden biridir. Önceleri sadece el ile işlenen dival tekniği, teknolojinin gelişmesi ile makinede yapılmakta ve ev tekstil ürünlerinin yanında, bindallılara ve farklı yüzeylere uygulanmaktadır. Çalışmada farklı materyaller üzerine dival tekniğinin uygulanabilirliği denenerek kullanım alanlarının çoğaltılması ve böylelikle geniş kitlelerin kullanabileceği ürünlere dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada betimsel yöntem kullanılarak dival tekniği hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca denemeli uygulamaları kapsayan uygulamalı araştırma yöntemi kullanılarak deri, kaşe ve keçe gibi farklı kumaş yüzeylerine dival tekniği ile şapka, saç bandı, yaka / jabo (göğüslük), kolye, eldiven, bileklik, tozluk gibi kadın aksesuar tasarımları yapılmıştır. Yapılan aksesuar tasarımları arasından belirlenen ürünler örnek olarak üretilmiştir. El sanatlarının unutulmaması, üretimlerine devam edilmesi, gelişen ve hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmesi, uluslararası platformlarda tanıtılabilmesi, markalaşabilmesi, genç neslin kültürel değerleri tanıyabilmesi için yeni, farklı, estetik, yaratıcı ve kullanılabilir tasarımlara ihtiyaç vardır. Dival tekniği uygulanmış aksesuar tasarımları ile ekonomik, toplumsal ve kültürel yarar sağlanacağı için bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma sonunda; kültürel bir öğe olan dival tekniğinin geleceğe aktarılmasında yeni yorumların ve yaratıcılık kavramının önemine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Aksesuar, dival tekniği, Kahramanmaraş, tasarım, yenilik.