İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cengiz ÇETİN

NO Makale Adı
1623871750 AÇIK ALANLARDA SERGİLENEN HEYKELLERİN KORUNMASI

Yaşadığımız şehirlerde kamusal alanlar, kamu ve özel kurumlara ait binalar ile özel konutların bahçesinde heykel ve anıtlar bulunmaktadır. Bu sanat eserleri güneş ışınları, ısı, nem, su ile etkileşerek kolayca asitlere dönüşebilen gazlar (CO2, SO2, NOx gibi), kuşlar ve rüzgarla taşınan katı partiküller ile insan etkinliğinin yoğun baskısı altındadır. Bu baskı sonucunda eserlerde bozulmalar meydana gelmektedir. Söz konusu sanat eserlerinin korunmasında önleyici koruma iyi bir çözümdür. Ancak açık alanlarda sergilenen heykellerde çevresel etkilerin baskısı sonucunda oluşan bozulmaların niteliği önleyici koruma uygulamaları ile düzeltilemeyecek denli yoğun olabilir. Bu durumda söz konusu bozulmaların giderilmesi için etkin koruma yöntemlerini uygulamak zorunlu hale gelir. Bu nedenle açık alanlarda sergilenen eserlerin korunması, etkin ve önleyici korumanın sürekli koruma planlamasının bir parçası olarak birbiri ile eşgüdüm içinde uygulanması ile mümkün olabilir. Çalışmamızda açık alanlarda sergilenen heykellerin korunması için yapılması gereken sürekli koruma planlaması, önleyici korumanın aşamaları, temel önleyici koruma önerileri ve belli başlı etkin koruma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Bunun yanı sıra söz konusu eserlerin korunması çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için etkin ve önleyici koruma yöntemlerinin kimler tarafından uygulanması gerektiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Önleyici koruma, etkin koruma, sürekli koruma planlaması, korunma durum tespiti