İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu İnanç UYAN DUR

NO Makale Adı
1623542847 TASARIM EĞİTİMİNDE TASARIM KURGUSU: ÖĞRENCİ PROJELERİ ÜZERİNE BİR VAKA ÇALIŞMASI

Tasarım kurgusu, olası gelecekler üzerine spekülasyon yapan, gelecekteki yaşamın nasıl olabileceğine dair teknoloji odaklı vizyonlar oluşturan ve tasarlanan artifaktlar ile kurgusal dünyaları anlatan eleştirel bir tasarım yaklaşımıdır. Tasarım kurgusu, mevcut varsayımları, işleyişleri ve sistemleri sorgulamak için özgür bir alan açar. Ticari beklentiler başta olmak üzere pek çok kısıttan uzaklaşarak olası gelecekler üzerine spekülasyon yapmak ve alternatif dünyalar yaratmak için kullanılan tasarım kurgusu, öğrencilerin kavramsal bağlamda düşünebilmeleri, yeni söylemler geliştirebilmeleri ve gerçeklikle olan ilişkilerini sorgulayabilmeleri için uygun bir ortam sağlar. Bu makalede, tasarım eğitiminin sektöre iş gücü sağlayan konumunu sorgulamak, tasarım eğitiminin şimdiye ve bugüne odaklanan yapısının dışına çıkmak için tasarım kurgusunun bir araç olarak kullanılabileceği öne sürülmektedir. Bu kapsamda Görsel İletişim Tasarımı Proje dersinde üretilen tasarım kurgusu projeleri incelenecek, kullanılan yöntemler, izlenen aşamalar açıklanacak ve tasarım eğitiminde öğrencilere hangi açılardan kazanımlar sağlayabileceği üzerine görüşler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tasarım kurgusu, tasarım eğitimi, görsel iletişim tasarımı, spekülatif tasarım