İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 83  Temmuz 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sabina GANİOĞLU

NO Makale Adı
1622641226 AZERBAYCAN BALESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE AZERBAYCAN BALESİNE YÖN VEREN ESERLER

Azerbaycan bestecilerinin bale müziği, 1940 yılından başlayarak günümüze kadar devam etmektedir. Bu süreç içinde bale müziği değişimlere ve gelişimlere uğramıştır. Uzun süren çalışmalar sonucunda Azerbaycan bale sanatı günümüzdeki yerini almış, dünya çapında kabul görmüştür. Azerbaycan balesinin en önemli özelliklerinden biri de klasik senfonik enstrümanların yanı sıra halk enstrümanlarının da kullanılarak Azerbaycan ulusal kültürü ile Batı kültürünün sentezi olarak önümüze çıkmasıdır. Birçok halk ezgisi de bu baleler içinde yer almıştır. Afrasiyab Badalbeyli, Soltan Hacıbeyov, Kara Karayev ve Arif Melikov, Fikret Amirov Azerbaycan bale müziği yazan önemli bestecilerdendir.
Anahtar Kelimeler: Bale, klasik, Azerbaycan, libretto, besteci, halk dansı, baş dansçı, koreografi, beste