İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1620661695 ETİKET TASARIMI İLE “MASKE–MESAFE–HİJYEN” KURALLARININ ÇOCUK TÜKETİCİLERE HATIRLATILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ

Covid-19 pandemisi, yetişkinler kadar çocukların da rutinlerini değiştirmelerine neden olmuştur. Çocuklar, önceleri özgürce dokunabildikleri yüzeylere dokunamaz, maskesini takmadan sokağa adım atamaz, arkadaşlarıyla yakın temas kuramaz olmuştur. Sürecin başından bu yana uyulması gereken “maske-mesafe-hijyen” kuralı, alışkın ve hazır olmadıkları bir anda karşılarına çıkmış ve sağlıklarını korumaları bu 3 temel kuralla ilişkili hale gelmiştir. Televizyon ve sosyal medyanın korkutan uyarıları ve ebeveynlerin baskıcı yaklaşımları bazı çocuklarda travmalara yol açabilmektedir. Bu aşamada, etiket tasarımları, bu kuralları rahatlıkla öğrenebilmeleri ve hatırlayabilmeleri için alternatif bir çözüm olarak sunulabilir. Çünkü çocuklar için market alışverişleri sosyalleşme sürecinin bir parçasıdır ve bu süreçte üzerinde sevimli hayvan ve çizgi film karakterleri yer alan bir takım ürünlere ve markalara karşı sempati geliştirmektedirler. Onlar için ürünün kaliteli ya da markanın prestijli oluşu değil, ürünün dış görünüşünün sevimli olması yeterlidir. Bu çalışma; illüstrasyon, renk ve yazıların çocuk tüketiciler üzerindeki etkisinden yola çıkarak, “maske-mesafe-hijyen” kuralı içeren mesajların, ambalaja entegre edilebilecek etiket tasarımları yoluyla, daha eğlenceli ve hatırlanabilir şekilde nasıl aktarılacağına yönelik tasarım önerileri sunmak üzere hazırlanmıştır. Pandemi döneminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi, toplum sağlığı ile ilgili kuralların öğretilmesinin önemi, çocuk tüketicilerin gelişim evrelerine bağlı olarak paket ve etiket tasarımlarından etkilenme şekilleri ve etiket tasarımı ile mesaj iletme konularına yönelik alanyazın araştırmaları yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında “maske-mesafe-hijyen” mesajı veren 3 farklı etiket tasarlanarak, konuya ilişkin bir takım tasarım önerileri sunulmuştur. Bu çalışma ile toplum sağlığını yakından ilgilendiren ve önem arz eden ciddi kuralların uzun metinler yerine, etiketler aracılığıyla; sevimli, bir çizgi karakterin ağzından, olumlayıcı bir dille çocuk tüketicilere aktarılması fikrine yönelik bir kapı aralamak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk tüketici, etiket tasarımı, grafik tasarım, illüstrasyon, maske-mesafe-hijyen kuralı