İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şebnem UŞEN

NO Makale Adı
1619940960 YENİ TEKNİKLER IŞIĞINDA SEÇİLMİŞ 20.YÜZYIL SOLO FLÜT ESERLERİNİN İNCELENMESİ

19. yüzyıl sonlarında, teknikte, anlatım dilinde, biçimde, stilde, özde, içerikte, tüm geleneksel kuralların değişip, gelişmesi bestecileri yeni bir dil arayışına yönlendirmiştir. Besteciler, o güne dek alışılagelmiş armoni ve melodi gibi öğelerin yerine yapıtlarında, vurgu ve ritim öğeleri kullanmaya başlamışlardır. Çalgı renkleri, ses gürlüğü, vurgu ve ses dokusu en önemli öğeler olmuşlardır. 20.yüzyılda çalgı renkleri ve çalgıların tınısal özelliklerinin genişletilmek istenmesi, geleneksel kullanımları dışında da çalgılardan elde edilebilecek tüm tınıların araştırılması, flütte yeni tekniklerin (extended techniques) ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Bu yeni teknikler sayesinde artan tını çeşitliliği ve teknik özellikleri bakımından flüt, 20. yüzyıl bestecilerinin en çok tercih ettikleri bir çalgı haline gelmiştir. Bu çalışmada, kurbağa dili (fluttertonguing), mikrotonlar, kaydırma (glissando), multifonikler, perde sesleri (key clicks), çalarken aynı zamanda şarkı söylemek (sing and play) gibi yeni tekniklerin flüte kattığı tınısal zenginlikler ışığında, öne çıkan 20.yüzyıl solo flüt eserleri incelenerek, E. Varèse, A.Jolivet, L.Berio, R.Aitken, R.Dick adlı bestecilerin yeni teknikleri kullanıldıkları “Density 21.5”, “Cinq Incantation”,“Sequenza I”,“Icicle” ve “Lookout” adlı eserlerinden örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Flüt, Yeni Teknikler, Multifonik, Mikroton, Density 21.5, Cinq Incantation, Sequenza I, Icicle, Lookout