İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bahar SARIBOĞA AKCA

NO Makale Adı
1619560991 TÜRK TANGO MÜZİĞİNDE ÇOK YÖNLÜ BİR BESTECİ: EMİN CENKMEN

20. yüzyılın başlarından ortalarına kadar altın çağını yaşayan ve popüler kültürün bir parçası olan Türk Tango müziği, öncelikle yabancı melodilere Türkçe sözler yazılarak Türkiye’de kendine yer bulmuş, ardından Türk bestecilerin makamsal unsurları eklemesiyle çok sayıda besteci tarafından Türk tango müziği eserleri üretilmeye başlanmıştır. Bu araştırmada Türk tango müziği bestecilerinden biri olan Emin Cenkmen’in hayatı, çalışmaları, çok sesli Türk müziğine katkılarını tespit etmek ve tanıtmak amaçlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapmış olduğu çalışmalar ve ülkenin kültür-sanat hayatının gelişimi hususunda büyük gayret gösteren çok yönlü aydın bir besteci-akademisyen olan Emin Cenkmen hakkında çalışma günümüzde yok denecek kadar azdır. Bu eksikliği gidermek amacıyla 1911-1993 yılları arasında yaşamış olan Emin Cenkmen’in yaşamı, ulaşılabildiği kadarıyla yazıları, kitapları, konserleri, halk müziği derlemeleri, aynı zamanda bir lutiye olarak klarnet yapımcılığı, beste çalışmaları bağlamında Köroğlu operası, Adalı Kız ve Yosma operetleri, Bayrak marşı ve çok sayıda Türk tango müziği beste çalışmalarına ilişkin bilgiler araştırılmıştır. Özellikle çalışmada 1947-1948 yılları arasında Emin Cenkmen’in büyük çabalarla hazırladığı Musiki Ansiklopedisi detaylı olarak irdelenmiştir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli ile çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yazılı ve sözlü kaynaklar kullanılmış olup; çalışmada bu veriler sistematik olarak sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Emin Cenkmen, Besteci, Türk tango müziği, Musiki Ansiklopedisi, Köroğlu operası, Bayrak marşı, Adalı Kız opereti, Yosma opereti