İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yudum AKKUŞ GÜNDÜZ

NO Makale Adı
1619458120 ÇAĞDAŞ SANATIN TARTIŞMALI ETİKETİ KİTSCH VE BİR KİTSCH TEMSİLİ OLARAK JEFF KOONS SANATI

1900’lerin ikinci yarısında başlayan Postmodern oluşumlar yüksek sanat ve düşük sanat arasındaki farkı ortadan kaldırmayı kendilerine hedef haline getirmiş ve Modernizm’in çeşitli yapı ve erdemlerine karşı duruş sergilemiştir. Bu süreçte Postmodernizm, temelini endüstri devrimine ve Modernizm sonrası dönemde oluşan kitlesel kültüre ve üretim değişimlerine borçlu olan Kitsch sanat üretimine önemli bir imkan sunmuş ve beraberinde popüler kültürü de dayanak edinerek toplumsal kabul için ona gerekli altyapıyı da tahsis etmiştir. Tüm bunların sonucunda, zamanında değersiz ve bayağı görülen imzasız Kitsch yaratılar çağdaş sanat camiasında yeniden değerlendirilmiş, adeta üstün sanatmış gibi kabul görmesiyle beraber ise çeşitli argüman ve anlaşmazlıkların temeli haline gelmiştir. Yapılan bu çalışmada, beraberinde birçok tartışma getiren “Kitsch” kavramının, çağdaş sanat mabetlerine hızlı bir giriş yapması neticesinde piyasanın ilgi odağı haline gelerek saygınlık kazanma ve kabul görme serüveni ele alınmış, bunun yanı sıra, global bir ekonomik başarı yakalayan ve günümüz sanatında tartışmalı bir üne de sahip olan Amerikalı Kitsch sanatçısı Jeff Koons’un eserleri üzerinden ‘‘Kitsch’’ kavramı yeniden yorumlanmış ve tahlil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Kitsch, Jeff Koons, Popüler Sanat
1900’lerin ikinci yarısında başlayan Postmodern oluşumlar yüksek sanat ve düşük sanat arasındaki farkı ortadan kaldırmayı kendilerine hedef haline getirmiş ve Modernizm’in çeşitli yapı ve erdemlerine karşı duruş sergilemiştir. Bu süreçte Postmodernizm, temelini endüstri devrimine ve Modernizm sonrası dönemde oluşan kitlesel kültüre ve üretim değişimlerine borçlu olan Kitsch sanat üretimine önemli bir imkan sunmuş ve beraberinde popüler kültürü de dayanak edinerek toplumsal kabul için ona gerekli altyapıyı da tahsis etmiştir. Tüm bunların sonucunda, zamanında değersiz ve bayağı görülen imzasız Kitsch yaratılar çağdaş sanat camiasında yeniden değerlendirilmiş, adeta üstün sanatmış gibi kabul görmesiyle beraber ise çeşitli argüman ve anlaşmazlıkların temeli haline gelmiştir. Yapılan bu çalışmada, beraberinde birçok tartışma getiren “Kitsch” kavramının, çağdaş sanat mabetlerine hızlı bir giriş yapması neticesinde piyasanın ilgi odağı haline gelerek saygınlık kazanma ve kabul görme serüveni ele alınmış, bunun yanı sıra, global bir ekonomik başarı yakalayan ve günümüz sanatında tartışmalı bir üne de sahip olan Amerikalı Kitsch sanatçısı Jeff Koons’un eserleri üzerinden ‘‘Kitsch’’ kavramı yeniden yorumlanmış ve tahlil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Kitsch, Jeff Koons, Popüler Sanat