İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özlem UYAN

NO Makale Adı
1618855594 YENİ TÜRK HARFLERİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE GRAFİK TASARIM ve ÇOKLU DİL KULLANIMI

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından birçok yenilik hayata geçirilmiş, bu yeniliklerden biri olan Harf Devrimi, kültürel alanda ve diğer pek çok alanda yenileşmeyi sağladığı gibi grafik tasarımı da etkilemiştir. “1928-1938 Yılları Arası Harf Devrimi’nin Türk Grafik Tasarımına Yansımaları” başlıklı Sanatta Yeterlik tezinden yararlanılarak hazırlanan bu çalışmada, Latin kökenli Yeni Türkçe alfabenin kabul edildiği 1928 yılında ve öncesinde üretilmiş grafik çalışmalardaki çoklu dil kullanımı ele alınmıştır. Harf Devrimi’nin gerçekleşme süreci, Osmanlı dönemi boyunca üretilmiş ve bugün grafik tasarım olarak değerlendirebildiğimiz çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Afiş, ilan, kurumsal kimlik, gazete, ambalaj/etiket, kitap ve dergi kapağı gibi örneklerle, Harf Devrimi öncesinde Osmanlıca’nın yanı sıra farklı dillerin (Fransızca, Ermenice, Rumca vb.) uygulandığı çalışmalar ve Osmanlıca-Türkçe’nin birlikte kullanıldığı grafik çalışmalar aktarılmıştır. Çalışma yöntem olarak, akademik çalışma, belge ve arşiv incelemesine dayanmaktadır. Görsel ve yazılı veri toplama aşamasında, gazete ve dergi yazıları, bazı haber ve reklamlar, resmî belgeler, kitaplar, fotoğraflar, dijital belgeler, akademik tartışmalar, betimsel analiz ve yorumlardan yararlanılmıştır. Çalışmanın, alan üzerine araştırma yapan akademisyenler, araştırmacılar, tasarımcılar, öğrenciler için literatüre kaynak sağlaması ve döneme kapsayıcı bir bakış sunması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, Harf Devrimi, çoklu dil kullanımı