İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Berna İLERİ, Ezgi AYSEVER

NO Makale Adı
1618580720 HEDİYELİK (HATIRA) EŞYA TASARIMI: HATAY ARKEOLOJİ MÜZE MAĞAZASI İÇİN BİR UYGULAMA

Hediyeleşme, her toplumun kültüründe özel alanlarda, aile içi ilişkilerde, arkadaşlar arasında işlevsel ve sosyal bir öğedir. Hediyelik (hatıra) eşya bireylerin gittiği seyahatlerde, gezdiği yerlerden veya müze ziyaretlerinde aldığı ürünlerdir. Seyahatler sırasında alınan hediyelik eşyalar, bir yere ait tarih ve kültürün başka bir yere taşınmasında ve tanıtımında oldukça önemlidir. Özellikle son yıllarda dünyada ve Türkiye’de büyük gelişme gösteren müze mağazaları bu kültürel ve tarihsel aktarımın en önemli yerlerinden biridir. Hatay, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve çok çeşitli el sanatları ile ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Zengin mozaik koleksiyonuna sahip Hatay Arkeoloji Müzesi ise Hatay’ın arkeolojik ve kültürel mirasını gözler önüne sermektedir. Müzede ilk çağlardan, Cumhuriyet dönemine kadar çok farklı uygarlıklara ait kalıntılar yer almaktadır. Müzeye ziyarete gelen turistler, bu geniş zaman dilimine ait kalıntıları görüp, kentin tarihi hakkında fikir edinirler. Müze mağazasında yer alan hediyelerden de alarak kente dair anıları saklamak üzere yanlarında götürüler. Bu anlamda müze mağazası için yapılan tasarımlar Hatay şehrinin tanıtımı için çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, hediyelik (hatıra) eşya tasarımı ve müze mağazacılığı hakkında bilgiler verilerek, Hatay Arkeoloji Müzesi Mağazası için yapılan tasarım örnekleri ve uygulamaları anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hediyeleşme, hediyelik eşya, hatıra, tasarım, müze, müze mağazası, II. Suppiluliuma