İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şerafettin DEDEOĞLU, Mehmet NUHOĞLU

NO Makale Adı
1618564812 İNFOGRAFİKLER: BİLGİNİN GRAFİKLERLE ETKİLEŞİMİNDE KULLANILAN BENZETMELER

Bilginin demokratik hale getirilerek çoğaltılıp daha fazla insanla etkileşime geçmesi, yazının sonrasında kâğıdın kullanımına ve basım tekniklerinin icadına kadar dayanmaktadır. Bilginin, tabletlerden el yazmalarına, basılı kitaplara ve mobil ortama mekân olarak sığdırılması önemli bir bellek sıkışmasına neden olmuştur. Tarih serüveni içerisinde oluşan büyük belleği açıklayabilmek ve bu yığından ihtiyaç duyulan bilginin süzülebilmesi için bilim, sanat ve tasarımın katkılarından yararlanılmıştır. Bilgiyi açık bir şekilde anlatabilmek için günümüzdeki çoğu diyagram ve benzeri grafiklerin atası sayılabilecek bilgi görselleştirme tekniklerini oluşturma ihtiyacını doğurmuştur. Çok katmanlı tasarım anlayışına sahip olan infografikler, anlatılmak istenilen hikâyenin görselleştirmeler ile izleyici tarafından çıkarım yapabilmesine olanak sağlayan grafik kurgulardır. İnfografiklerin kullanım nedeni, geniş bilgi yığınlarını kolayca anlaşılır hale getirebilmek ve bilgiyi yönetebilmek ihtiyacı ile ilişkilidir. Bilginin hikâye yapısının aktarılmasında infografiklerin uygulanırken ‘benzetme’ yöntemleri kullanılmıştır. Makalede, farklı benzetme yöntemleri olan, analoji, alegori ve metafor gibi kavramları örnekler üzerinden incelenerek grafikler üzerinden bilgi ve benzetme yöntemlerinin etkileşimi analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnfografik, grafik, bilgi, benzetmeler