İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1618319495 AMBALAJ İLLÜSTRASYONLARINDA BAŞKALAŞIM (METAMORFOZ) YAKLAŞIMI

Bir ürünün özelliklerini doğrudan izleyiciye aktaran illüstrasyonların yerini, günümüzde daha modern, estetik düzeyi yüksek ve gerçeküstü illüstrasyonlar almaya başlamıştır. Ürün kimliğinin yanı sıra verilmek istenen mesajların ve bu mesajların felsefik anlamlarının gerçeküstü kompozisyonlar ve metamorfoz yaklaşımlarla izleyiciye sunulması, o ürünü, ambalajı ve markayı muadillerinden farklı olarak pozitif bir noktada konumlandırmaktadır. Artık bir ürüne ihtiyaç duymaktan çok, ürünün görselliğine önem veren tüketici grubunun artması, tasarımcıların bu tekniklerden yararlanmasına zemin hazırlamaktadır. Seyahat aracına dönüşen demlik, yüzgeçli bir balığa dönüşen insan, meyveye dönüşen kuş gagaları, büyük renkli bir ağaca dönüşen geyik boynuzları gibi metamorfoz yaklaşımıyla hazırlanmış ambalaj illüstrasyonlarına yer verilen bu çalışmanın amacı, değişen tüketici tercihlerine dikkat çekmek ve bu tercihlere yönelik hazırlanmış gerçeküstü illüstrasyonların olası etkisi hakkında bilgi vermektir. Araştırmada 5 farklı gıda ambalajında kullanılan metamorfoz illüstrasyonu, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre başkalaşım yaklaşımı ile hazırlanan illüstrasyonların; ambalajların estetik düzeyine katkı sağlayacağı, markayı hatırlanabilir kılacağı, ürün ve tüketici arasında alışılagelmişin dışında bir iletişim kanalı oluşturabileceği anlaşılmaktadır. Metamorfoz yaklaşımlarının bir mesajı kolaylıkla tüketiciye aktarmanın yanı sıra, ambalajı bir sanat eserine dönüştürme gücü hakkındaki faydalı bilgilerin sektöre aktarılması çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Bu araştırma ile; tasarım ve pazarlama sektöründe ambalaj illüstrasyonlarına yönelik estetik bir perspektif oluşturmak ve alanyazına katkı sağlanmak istenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarımı, grafik tasarım, illüstrasyon, metamorfoz, tüketici tercihi