İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Refik YALUR

NO Makale Adı
1617700866 GRAFİK TASARIMDA RENKLERLE DÜŞÜNME

Renk, kaynak ve rehber olarak doğanın sanata ve hatta yaşama kattığı güzel bir hediyedir. Kalkolitik çağlardan beri insanlık rengi kavram olarak olmasa da iletişim için bir araç olarak değerlendirmiştir. Basılı yayınlar veya dijital ortamlar için de olsa grafik tasarım denilince ilk olarak akla kapsamlı bilgi sahibi olunması gereken renk gelir. Çünkü basılı yayınlarda mürekkep dolayısıyla, dijital ortamlarda ise ışık vasıtasıyla renk bir tasarımın olmazsa olmazı kabul edilir. Her tasarıma dahil olan renk tasarımlar ve tasarımcılar için kapsamlı ve oldukça çok yönlü bir unsurdur. Grafik tasarımcı, birden fazla rengin karışımıyla elde edilen yeni renk ve tonlar, renklerin üzerine yüklenen anlamlar, evrensel olarak ifade ettikleri semboller ve tasarım alanında yerine getirdiği işlevlere vakıf olmalıdır. Çünkü renk logo, afiş, web tasarımı, reklam, broşür, ambalaj gibi pek çok alanda etkili ve başarılı sonuç alabilmek için tasarımcının başvurduğu grafik elemandır ve tek başına birden fazla mesaj iletebilmektedir.
Bu çalışmada, rengin tarihçesinden oluşumuna, renk çarkından tasarımda bir arada kullanılabilecek renk paletlerine, renklerin anlamlarından işlevlerine kadar renkle ilgili hassas noktalar örneklerle ilişkilendirilerek anlatılmıştır. Çalışmanın amacı, öğrenci ve yeni mezunlara bir rehber, profesyonel ve meraklılara bir kaynak oluşmasını sağlamaktır. Sonuç olarak, zengin işlevselliği ve neredeyse sınırsız çeşitliliğiyle doğru kullanıldığı takdirde yaşama kattığı dinamizm gibi tasarımları da canlandırabileceği ve etkileşimi arttırabileceğine kanaat getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, renk, tasarımda renk