İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aslıhan AND

NO Makale Adı
1617482006 BEETHOVEN’İN 7. SENFONİSİ’NDEKİ FLÜT SOLOLARININ YAPISAL, TEKNİK VE MÜZİKAL OLARAK İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı Beethoven’in Op.92 7. Senfonisi’ndeki flüt sololarının yapısal, teknik ve müzikal olarak incelenmesi, eserin yorumlanması ve hazırlık aşamalarına yönelik önerilerin ortaya konmasıdır. Bu amaç çerçevesinde nitel yöntemlerden döküman analizinin kullanıldığı bu çalışmada ilk olarak eserin tarihi ve bestelendiği dönem incelenmiştir. Ardından eserin seçilen edisyonu üzerinde incelemeler yapılmıştır. Bestecinin ikinci yaratıcılık dönemi kabul edilen yıllar arasında bestelediği 7. Senfoni ilk seslendirildiği andan itibaren takdir toplamıştır. Halen senfonilerin repertuvarlarında yer alıp icra edilmektedir. Yapılan literatür taramasında eserin flüt partilerini inceleyen başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada senfoninin dört bölümdeki flüt partileri icra teknikleri ve müzikal özellikleri bakımından incelenmiş, ardından çalıma yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmanın eseri icra edecek flüt sanatçılarına bir kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flüt, Beethoven, 7. Senfoni, Op. 92, Orkestra Solosu