İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
M. Ayça ÖNAL

NO Makale Adı
1617088170 MÜZİĞİN FARKLI DİSİPLİNLERLE ETKİLEŞİMİNE GÖSTERGELERARASI BİR BAKIŞ

Müzik sanatının diğer disiplinlerle olan ilişkisini konu alan birçok çalışmada, disiplinler arasında gerçekleşen bir alışveriş durumundan söz edilse de gerçekleştirilen alışverişin türünden ve içeriğinden bahsedilmemektedir. Bu nedenle çalışma, müziksel bir yapının farklı bir disiplinin diliyle anlatılmasıyla iki disiplin arasındaki göstergelerarası alışverişin incelenmesi yönünden önem taşımaktadır. Çalışmada müziksel bir yapının farklı disiplinlerde yeni bir dille anlatılmasıyla, aralarındaki göstergelerarası alışveriş türleri incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma, müziksel bir yapının farklı disiplinlerde yeni bir biçimde anlatılarak yenidenüretilmesiyle, göstergelerarası alışverişin incelenmesi yönünde önem taşımaktadır. Bu amaçla disiplinlerarası bir bakış açısına koşut olarak, yazınsal alanda kuramsal tanımı yapılmış ve verileri diğer alanlara aktarılan metinlerarasılık yöntemlerinin verileri, müzik ile farklı disiplinler arasında göstergelerarası bir bakışla irdelenmektedir. Çalışmada yerli ve yabancı literatür taraması yapılıp, müziksel yapının farklı bir disiplinde yenidenüretimine ilişkin göstergelerarası yöntemler ve biçimsel çözümlemeler yapılarak, farklı sanat biçimleri arasında oluşan etkileşim kuramsal tanımlarla açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, disiplinlerarası, metinlerarasılık, göstergelerarasılık