İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin Onur ÜZÜLMEZ

NO Makale Adı
1616598000 ÖNDER ÖZKOÇ’UN “KARS” İSİMLİ KONTRAFAGOT İLE PİYANO MÜZİĞİ İÇİN İNCELEME VE ÖNERİLER

Kontrafagot üflemeli çalgılar içerisinde çift kamışlılar ailesinin en kalın sesli üyesidir. Bu enstrümanın tarihi, yapısı ve çalım teknikleri doğru anlaşıldığı taktirde hem besteci hem icracı için kolaylıkla sanatsal bir ifade aracı olmaktadır. Gelişen teknoloji ile modern kontrafagot dünya genelinde sadece bir orkestra üyesi değildir. Birçok besteci onu solistlik bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Türk bestecilerimizin bu enstrümana karşı zamanla artan ilgisi ve yeni eserlerin doğması çalım teknikleri açısından farklı zorlukları gün yüzüne çıkarmaktadır. Solistlik yapabilecek diğer birçok enstrümana göre kontrafagot, üretildiği yıl, marka, aynı markaya ait farklı modeller ve çeşitli kamış boyutlarına göre değişken çalım tekniklerine ihtiyaç duyar. Bu makalede kontrafagot hakkında kısaca bilgi verilmiş, Önder Özkoç’a ait Kars başlıklı eseri incelenmiş ve eserde ihtiyaç duyulan çalım teknikleri hakkında öneriler sunulmuştur. Bu çalışmada amaç, kontrafagotun solistlik kullanımına dikkat çekmek olmuş, Kars başlıklı eserin seslendirilmek istenmesi durumunda çalım tekniği açısından yardımcı olması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kontrafagot, Türk besteci, çalım tekniği