İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Şirin KARAMAN

NO Makale Adı
1616304346 SİVAS DELİCE KÖYÜ HALI DOKUMALARININ RENK, MOTİF VE KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ

Kültürel değerlerimizin temel taşlarından olan dokumalar son derece kıymetli eserlerdir. Günümüzde dokuma neredeyse hiç yapılmamaktadır. Bu nedenle elimizdeki dokuma eserleri korumak ne kadar önemliyse onları kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak da bir o kadar önemlidir. Anadolu dokuma geleneği denince Sivas, akla ilk gelen merkezlerden biridir. İmranlı eskiden Zara ilçesine bağlı iken 1947 yılında ilçe olmuştur. Yöre dokumaları ile ilgili daha önce yapılmış çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada İmranlı ilçesine bağlı Delice köyünde tespit edilen dokuma örneklerindeki renk, motif ve kompozisyon özellikleri incelenmiştir. Eserlerin dokundukları tarih, ebat ve kullanılan malzemeler tespit edilmiştir. Halıların çizimleri bilgisayar ortamında yapılarak bu eserler kayıt altına alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Dokuma, halı, Sivas, İmranlı, Delice