İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ceren BARAN

NO Makale Adı
1616146863 ÇOCUKLARDA KLASİK GİTAR BASLANGIÇ EĞİTİMİ : THIERRY TISSERAND’IN “JE DEVIENS GUITARISTE VOL.1” METODUNUN İNCELENMESİ

Çocuklarda müzik eğitimi, psikomotor gelişimi desteklemesi ve çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sağlaması bakımından vazgeçilmez bir gereksinim olarak görülmektedir. Klasik gitar da müzik eğitiminde sıklıkla kullanılan çoksesli bir enstrüman olarak karşımıza çıkmaktadır ve diğer enstrümanlar gibi belirli bir öğrenme disiplinini içinde barındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, besteci ve gitarist Thierry Tisserand’ın, aynı zamanda caz, bossa nova ve diğer müzik türlerinden etkilenerek solfej bilmeyen ve sıfırdan gitar eğitimi alan çocuklar için yazdığı «Je deviens guitariste Vol.1» isimli gitar metodunun erken yaş gitar öğretimine hangi yönlerden katkıları olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma, durum tespitine yönelik, betimsel bir çalışma olup genel tarama modeli eksenine dayandırılmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada döküman ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda metodun erken yaş gitar öğretiminde karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik ne tür katkılar getirebileceği tartışmaya açılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Müzik, müzik eğitimi, klasik gitar, gitar öğretimi