İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ömer Oytun ONUR

NO Makale Adı
1615904137 DESEN-HEYKEL İLİŞKİSİNİN EDGAR DEGAS ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, desen ve heykel kavramlarının tanımlarına değinilmiş, bu kavramların tarihsel sürecinden kısaca bahsedilmiştir. Bahsi geçen kavramların birbiri ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Desende, iki boyutlu yüzey üzerine üç boyutlu algı yaratılmaya çalışılırken, heykelde ise eser çeşitli materyaller vasıtası ile tamamen üç boyutlu oluşturulmaktadır. Desen, ele alınacak figürdeki formların yüzey üzerinde daha kolay çözümlenmesine olanak sağlamaktadır. Böylelikle desen, üç boyutlu bir eserin yani heykelin temelini oluşturmaktadır. Birden fazla sanat dalında istikrarlı bir şekilde çalışan ve yaşadıkları dönemin sanat anlayışlarına uygun olarak eserler üreten, Amadeo Modigliani, Andre Derain, Matisse ve Edgar Degas gibi usta sanatçılar hem resim hem de heykel sanatında eserler ortaya koymuşlardır. Çalışmanın odağını, Edgar Degas’ya ait eser örnekleri (resim, desen ve heykel) desen-heykel ilişkisi oluşturmaktadır. Çalışmada, genel tarama modeli esas alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Heykel sanatı, Edgar Degas, desen, resim sanatı