İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GÜRCÜM, Semay TANYER

NO Makale Adı
1615579275 MODA TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE YENİDEN DOĞUŞ

Sürdürülebilirlik günümüzde birçok alanda olduğu gibi moda da yaygın bir etkiye sahiptir. Modanın dönem şartlarından etkilenmesi ve yaşayan bir olgu oluşu dışında tekstil ve moda endüstrisinin çevre, ekonomik ve sosyal anlamda birçok olumsuz uygulama ve yaklaşım içermesi yönüyle sürdürülebilirlikle doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum sürdürülebilir moda anlayışına yönelik farklı tasarım stratejilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Genel sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarına ek olarak odak noktasına moda tasarımını alarak geliştirilen sürdürülebilir tasarım stratejileri de mevcuttur. Yeniden doğuş sürdürülebilir moda tasarım uygulamalarında oldukça yeni bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir moda tasarımında yeni bir yaklaşım olan yeniden doğuşu tanımlamak, tasarım anlayışını ortaya koymak ve sürdürülebilirlikle olan ilişkisini incelemek olarak belirlenmiştir. Yeniden doğuş, piyasaya sürülen ve sezon içerisinde satılmayan orijinal stoklu ürünlerin tekrar tasarlanmasıyla tüketici tarafından talep görmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Beş seviyeli tasarım stratejisine sahip olan yeniden doğuşta seviye 1’den seviye 5’e doğru gidildikçe ürünler üzerinde yapılan değişiklikler artmaktadır. İlk seviyelerdeki uygulamaların oldukça az değişim içermesi daha az iş gücü ve enerji harcanmasını mümkün kılmaktadır. Bu yönüyle yeniden doğuşun tekstil atıklarına yönelik diğer tasarım stratejilerine kıyasla daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan yeniden doğuş tasarımların orijinal ve daha önce kullanılmayan ürünleri kapsıyor oluşu ikinci el giysilere uzak duran tüketici kitlesine de hitap etmesini olası kılmaktadır. Yeniden doğuş sürecinde yalnızca giyim ürünlerinin tekrar tasarlanıyor oluşu başka tekstil ürünlerinden dönüştürülen ve giyim konforuna uygun olmayan malzemelerin kullanımının da önüne geçilmesini sağlamaktadır. Bu durum tüketicini tercihini olumlu yönde etkileyen bir etmen olmaktadır. Yeniden doğuşun markaların stok fazlası ürünlerini değerlendirmeleri açısından da kar elde etmelerine katkıda bulunan bir sürdürülebilir tasarım stratejisi olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeniden doğuş, sürdürülebilirlik, tasarım, moda, tekstil