İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ceren İREN

NO Makale Adı
1614761173 KÜLTÜREL ENTOMOLOJİ VE MISIR SANATINDA BÖCEK FORMU

Bu araştırma, disiplinler arası bir alan olan kültürel entomolojiyi Mısır sanatındaki böcek formları üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır. Metinde öncelikle böcek, entomoloji ve kültürel entomoloji kavramları açıklanmış ve böceklerin ekosistem içindeki yerinden bahsedilmiştir. Kültürel entomolojinin akademik bir çalışma alanı olarak ortaya çıkış süreci ve Dr. Charles Hogue’un bu alan üzerine yaptığı çalışma anlatılmıştır. Ardından Mısır sanatında, dini ve günlük kullanım nesnelerinde kullanılan böceklerin varlığı incelenmiştir. Bu alanlarda farklı tip böceklere yer vermesiyle Mısır sanatı, kültürel entomolojiyi anlamak için zengin bir örnektir. Böceğin tanrılaştırılması, ölümsüzlüğü sembolize etmesi ve günlük kullanım nesnelerinde yer alması duvar resmi ve mühür gibi örnekler üzerinden incelenmiştir. Bunu yaparken de böceklerin biçimsel ve ekolojik özellikleri açıklanmış ve aralarındaki ilişki hem dini hem de sanatsal açıdan irdelenmiştir. Böylelikle kültürel entomoloji alanı Mısır sanatı üzerinden örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: sanat, böcek, entomoloji, kültürel entomoloji, Mısır sanatı