İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülnaz KURT

NO Makale Adı
1614693927 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI MEZUNLARININ YDS HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

İyi bir iş bulmanın, akademik kariyer yapmanın ve meslekte yükselmenin ön koşullarından biri de iyi yabancı dil bilmek ve yabancı dile yönelik sınavlardan yüksek puanlar almaktır. Türkiye’de ÖSYM tarafından hazırlanan, uygulanan ve değerlendirilen YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) iş hayatında, akademik kariyerde ve dil bilgisinin ispatında oldukça yaygın kullanılan önemli sınavlardan biridir. Alman Dili ve Edebiyatı mezunları için de büyük önem taşıyan YDS, genellikle çok zaman harcanılarak büyük güçlüklerle aşılmaktadır. Araştırmanın amacı, YDS’de başarısız olan veya istedikleri başarıyı çok zor elde eden öğrencilerin ve mezunların görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaçla Alman Dili ve Edebiyatı mezunu, 40 katılımcının YDS ile ilgili görüşleri ve önerileri anketle değerlendirilmiş, sınavın aşılmasında karşılaşılan sorunlar çok yönlü bir biçimde tespit edilmeye çalışılmış, başarısızlık sebepleri ve başarı için yapılması gerekenler araştırılmıştır. Anketten elde edilen veriler, uzman tavsiyesiyle frekans analizleri, ortalama değerler, korelasyon analizleri, Cramer V değerleri ve söylem analiziyle değerlendirilmiştir. Elde edilen önemli sonuçlara, bulgular bölümünde yer verilmiştir. Son bölümde ise araştırma sonuçlarına değinilmiş ve sınavda istenilen başarının kısa sürede ve kolay elde edilebilmesi için önerilere yer verilmiştir. Ortaya konulan sonuçlar, ders programlarının ve içeriklerinin revize edilmesinde faydalı bilgiler barındırmaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışma, Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği ve Almanca Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencilerinin YDS’ye hazırlanma sürecini kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil seviyesi/seviye tepsit sınavı, öğrenci görüşleri, başarı, başarısızlık