İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin Onur ÜZÜLMEZ

NO Makale Adı
1614596926 KONTRAFAGOT’UN ORKESTRA İÇERİSİNDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Kontrafagot, orkestra içerisinde gizli kalmış bir enstrümandır. Ancak kontrafagot sadece armoniyi destekleyen bir öğe olmaktan çıkmış ve besteciler için eserlerinde farklı bir renk aracı olmaya başlamıştır. Türk ve yabancı besteciler kimi zaman kontrafagota çekinerek yaklaşmış ve onu eserlerinde hiç kullanmamış veya kısa süreli kullanmayı tercih etmişlerdir. Tarihsel gelişim sürecinde kontrafagot ön plana çıkmaya başlar ve besteciler tarafından daha çok tercih edilir. Farklı ses bölgelerinden değişik ses renkleri elde edilir ve bazı çalım teknikleri ile bu çeşitlilik arttırılabilir. Bu çalışmada, kontrafagotun kullanımı için gerekli güncel bilgiler kısaca verilmiş, orkestra içerisindeki kullanımı hakkında besteciler ve ilgililere yol gösterici olması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kontrafagot, orkestra, bestecilik, müzik