İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seyedeh Elshan VAKHSHOURI, Mehmet NUHOĞLU

NO Makale Adı
1614333237 KAVRAMSAL SANATA ODAKLANAN ÜÇ İRANLI KADIN SANATÇI VE DİASPORA: ANAVATAN VE AİDİYET HİSSİ

İnsanlığın en temel olgularından biri olan göç, kısaca bireyin kendi doğup büyüdüğü yerden başka bir yere yerleşmesiyle tanımlanabilir. Bireyin, ülkesinden ayrılmaya zorlayan faktörler ve hedef ülkedeki cazip faktörler göç olgusunda önemli etkenler olmuştur. Her döneme ait ekonomik, siyasal ve sosyal hereketlenmeler, savaşlar, doğal afetler, din baskısı, vs. bireyin yaşadığı yerden göç etmesine sebep olan ülke içi faktörler arasında en önde olanlarıdır. Bu bağlamda çeşitli sebeplerden dolayı bir göçmenin, gittiği ülkede karşılaştığı yeni ortam ve bu ortama uyum sağlama çabası, dikkate alınacak durumların başında gelmektedir. Göçmenlerin yeni bir toplumda nasıl karşılandığı, kimliklerini ne şekilde muhafaza ettikleri ve ortama uyum sağlama süreçleri diaspora kavramı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Göç olgusu yaşamın tüm diğer alanları gibi sanat alanını da etkilemiştir. Bu çalışmada diasporada yaşamış, çağdaş sanat ile uğraşmış İranlı üç kadın sanatçı ve onlara ait olan sanat eserleri, kavramsal temelleri çerçevesinde incelenmiş ve diaspora kavramının bu sanatçıların çalışmalarını ne şekilde etkilediği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, sanat, diaspora sanatı, İranlı kadın sanatçılar, İranlı diaspora sanatçıları