İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Aslıhan AND

NO Makale Adı
1614242845 PROKOFIEV’İN 1. SENFONİSİ’NDEKİ FLÜT SOLOLARININ YAPISAL, TEKNİK, MÜZİKAL OLARAK İNCELENMESİ VE ÖNERİLEN ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

20. yüzyıl müziğinde besteciler halk müziklerini kendi üslubunda aktarmış, klasik armoni alışkanlıkları yıkılmış, tonal anlayış geride bırakılıp alışılmış kalıpların dışına çıkılmış ve on iki ton sistemi ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu yenilikleri, modern yaklaşımlarla müziğine en erken yansıtan bestecilerden biri Sergei Prokofiev’dir. Bestelediği yedi senfoni arasında ilki olan Klasik Senfoni ise 20. yüzyıl müziğinin ritmik ve armonik kalıplarını, alışılmamış senkop ve disonanslarını barındıran ilk senfonilerden biri olması sebebiyle bu yüzyıl için önemli bir yere sahiptir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada literatürden elde edilen bilgiler betimsel olarak yorumlanmış, eserin notası doküman analizi ile incelenmiştir. Eserin bestelendiği dönem olan 20. yüzyıl müziğinin özellikleri, bestecinin müzikal karakteri ve eserin besteleniş süreci hakkındaki bilgiler mevcut literatürden derlenmiştir. Ardından eserin seçilen edisyonu üzerinde müzikal analizler yapılmıştır. Son olarak eserde yer alan flüt sololarının yapısal, teknik ve müzikal anlamda incelenmesi yapılmış ve çalma önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Flüt, Prokofiev, klasik senfoni, orkestra solosu