İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Leyla ÖNEN

NO Makale Adı
1614093696 SETTAR BELÜLZADE'NİN ESERLERİNDE ULUSAL VE GELENEKSEL DEĞERLER BAĞLAMINDA ÖZGÜN İFADE

Araştırmada sanatçının, çağdaş anlayış ve minyatür sanatı etkileriyle ortaya koyduğu yöresel konularda eserleri ele alınmıştır. Araştırmanın amacı Settar Behlülzade'nin çağdaş sanat bakış açısıyla ulusal değerleri barındıran eserlerindeki yeniliklerin ana özelliklerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma türü kullanılmıştır. Literatür taraması yerli ve yabancı kaynaklar, makaleler, tezler, dergi ve kitaplar, haberler ve internet erişimi ile sınırlıdır. Çalışmanın örneklemini Settar Behlülzade'nin çağdaş anlayış ve ulusal değerleri bir arada taşıyan resimleri oluşturmaktadır. Araştırmada sanata tarihsel-eleştirisel doğrultuda yer verilmiş ve bu anlamda eser incelenmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Settar Behlülzade, Azerbaycan resim sanatı, geleneksel sanat