İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 82  Haziran 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Umay Yılmaz ARER, Nuray Öz CEVİZ

NO Makale Adı
1613990683 ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MEKÂN TASARIMINDA TEKSTİL MALZEMELERİNİN KULLANIMININ İNCELENMESİ

Endüstri devrimi ile ortaya çıkan atılımlar ve gelişmeler, ülkelerin bağımsızlaşmasıyla hız kazanmış, zanaat ve makine birlikteliği güç unsuru oluşturmuştur. Özellikle tekstil kavramının, Bauhaus’un etkisi ile 21. yüzyılda sanat sözcüğünün bir parçası olduğu görülmektedir. Tekstil ürünlerinin mekânsal öğe olarak iç mimari tasarımda kullanılması da tekstil ve mimarlık bilimlerini ayrılmaz bir bütün haline getirmiştir. Makale kapsamında savaş sonrası Türkiye’sinin emeklediği ve hızla toparlanmaya başladığı dönem içerisinde mimari öğelerden biri olan tekstil konusu ele alınmış, sürece etki eden sanat hareketleri ve mimari kimlikler yatırım ve gelişmeler ile incelenmiştir. Aynı zamanda 1920’li yıllarda etkisi görülen İngiltere’nin dünya tekstil piyasasını şekillendirmesi ve etkileşimi makale kapsamında örnekler ile irdelenmiştir. Bu bağlamda Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi mekân ve tekstil kavramları gerek iç mimari dekorasyon unsurları gerekse ülkenin yaptığı atılımlar ile ele alınmıştır. Böylece, her dönem kendini gösteren akımlar, topluma yön veren tasarımlar, tasarımcılar ve kuruluşlar ile mekân tasarımında tekstilin değişken rolü ile tekstil tasarım tarihinin nasıl bir değişim sürecinden geçtiğini görebilmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet, tekstil tasarımı, Türkiye, İngiltere