İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 79  Mart 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Sefa DOĞRU, Emine Nur YILMAZ ARIKAN, Onur TAYDAŞ

NO Makale Adı
1613557140 BİÇİM-STİL BAĞLAMINDA ANİMASYON FİLMDE RENK-DUYGU İLİŞKİSİ: KOMŞUM TOTORO ÖRNEĞİ

Yapısal bir unsur olarak biçim, sinema izleyicilerine bazı ipuçları verir. Bu ipuçları syhuzet aracılığıyla sınıflandırılır, gizlenir bu sayede izleyicide gerilim, merak unsurları uyandırır. Böylece syhuzet, sanatçının izleyici üzerinde elde etmek istediği manüplasyona aracılık eder. İzleyicinin öykü boyunca yaşayacağı bilişsel ve duygusal süreçler biçim aracılığıyla şekillendirilirken bunu stilistik ögelerden bağımsız düşünmek ise neredeyse olanaksızdır. Anlatı düzeyinde, zaman-mekân birliği, karakter eylemleri, düğümler, çatışmalar ve çözümler ancak mizansen ögelerinin doğru düzenlenmesiyle amacına ulaşır. İlk fikirden senaryo aşamasına oradan post prodüksiyona kadar çekim yöntemi, kurguya verdiği önem, gerçeklik anlayışı, zaman ve mekânda yaptığı görsel düzenlemeler, kamera ile hayat geçirdiği anlatım biçimi- kamera hareketler, yüksekliği, açısı, görüntü düzenleme, aydınlatma ve daha birçok mizansen ögesinin tüm eser boyunca dizaynı yönetmenin stilinin anahtarıdır. Yönetmenin amacı her bir sahne için tek başına güzel görüntü oluşturmaktan ziyade filmin tamamında öykünün görsel tonunu yaratmaktır. Görsel yapı unsurlarıyla ustaca oynayabilen yönetmen, filmin genel tonunun ne yönde olacağını izleyiciye yine bu mizansen ögeleri vasıtasıyla ulaştırır. Işık, kostüm, mekân kadar tüm bunlara anlam katan renk de özellikle diğer stilistik ögeler kadar filmin bize sunduğu evrensel duygu kalıplarının ortaya çıkmasında (ışık, ses, kostüm vd.) çok büyük etkiye sahiptir. Bu çalışma; Hayao Miyazaki’nin 5 ödüllü kült filmi Komşum Totoro filminde renk-duygu ilişkisini odağına almıştır.

Anahtar Kelimeler: Biçim, Stil, Hayao Miyazaki, renk, duygu, iletişim, çizgi film