İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Dilek TOLUYAĞ

NO Makale Adı
1613492922 SANATTA AKÜMÜLASYON YÖNTEMİYLE NESNELERİN SANAT YAPITINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Geçmişten bugüne kadar sanatın ifade edilme biçiminin yanı sıra birçok farklı yöntem ve teknik çeşitliliği de görülmektedir. Sanat dünyası, 20. yüzyılda modernizmin etkisiyle büyük bir değişim geçirerek “Sanat nesnesi” biricikliğini kaybetmiştir. Bunun sonucunda resim ve heykel klasik sanat anlayışından uzaklaşmıştır. Dönemin sanat oluşumları, sanattaki üretim tekniklerini ve kuramlarını değiştirmenin yanı sıra sanat yapıtı ve sergilendiği mekanı da değiştirmiştir. Makineleşme ile birlikte seri üretimin artması ve birçok farklı ürünün sebep olduğu tüketme arzusu nesne kavramını ve beraberinde atık-çöp olgusunu da getirmiştir. Güncel bir problem gibi gözükse de, bu atık-çöp sorunu uygarlığın ilk dönemlerinden itibaren daima insanlığın en büyük bir sorunu olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çöp olarak nitelendiren nesnelerin sayısı atmış ve sanatın da malzemesi haline gelmiştir. Bu makalede, işlevini yitirmiş atık durumdaki nesnelerin çağdaş sanat pratiklerindeki konumu ele alınmıştır. Ayrıca sanatçıların bu nesneleri akümülasyon yöntemini kullanarak sanat yapıtına dönüştürme süreçleri, teknikleri ve konuya plastik yaklaşımları incelenerek yapıtlar üzerinden çözümlemeler yapılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, akümülasyon, atık, çöp, sanat nesnesi