İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 77  Ocak 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşegül TÜRK, Merve GÜLSEREN

NO Makale Adı
1613491002 EDWARD SCİSSORHANDS (MAKAS ELLER) FİLMİ VE SİMGELEŞMİŞ KOSTÜMLER

Fantastik sinemanın doğuşu ile sinemanın doğuşu el ele gerçekleşmiştir. İlk örnekleri sessiz sinema dönemlerinde görülmeye başlayan fantastik sinema sesli sinemanın ortaya çıkışı ile seyirciyi büyüleme yetisini geliştirmiş geniş ilgi gören bir sinema türü haline gelmiştir. Douglas Fairbank’in 1924 senesinde çektiği The Thief of Bagdad ve Fritz Lang’in aynı yaştaki yapımı Die Nibelungen’le başlayan süreç günümüze kadar farklı konulara odaklanarak kostümlere de yansımıştır. Fantastik türde üretilen filmlerde kostümler film kadar etkili olduğundan yakından ilgili olduğu düşünülen moda, müzik, tekstil, giyim, mekan tasarımı gibi alanları da etkilemiştir. Bunların dışında, ayakkabı, çanta, saç, aksesuarların yeni bir yaşam tarzını kurma, etkileme ve yeniden biçimlendirme potansiyeline sahip olduğu açıktır. Karakterle özdeşleşen kostümler izleyeni de etkisi altına alarak ticari sektörü de tetikler. Bu çalışmada, Tim Burton’nın yönettiği Edward Scissorhands (Makas Eller) filmi kostümleri, simgesel anlamları, karakterlerin üzerindeki etkileri üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Fantastik sinema, Makas Eller, kostüm