İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER

NO Makale Adı
1613254881 ÇALGI PERFORMANSINI ETKİLEYEN BEDENSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUYUCU STRATEJİLER

Çalgı çalma eylemi, çalgının çeşidine göre bedenin doğal duruşuna aykırı bir pozisyona girmesini gerektirir ve her düzeyde müzisyenin hayatının herhangi bir döneminde çalgı çalmaktan kaynaklanabilecek fiziksel sorunlarla karşılaşma riski bulunmaktadır. Bu çalışmayla, çalgı çalma eyleminin neden olabileceği bedensel risk faktörlerini ve bu risk faktörlerinden nasıl korunulabileceğini detaylı bir şekilde ele almak, konuyla ilgili teorik bilgilere yer vermek, konu hakkında farkındalık oluşturmak ve kaynaklık etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda literatür taraması yöntemi kullanılarak konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler çalışmanın konusu ve amacı doğrultusunda sınıflandırılarak, konu başlıkları halinde sunulmuştur. Çalgı çalan müzisyenlerde görülen ve fiziksel rahatsızlıklara neden olan riskli durumlar; aşırı kullanım, yanlış kullanım, hatalı pozisyonlarda yapılan tekrarlı hareketler, uzun süre enstürman ağırlığını taşımak, çalgının kalitesi, elverişsiz beden pozisyonunun kullanımı, repertuvarın teknik zorluğu, konser öncesi yoğun çalışmalar, aşırı yüklenme, performans kaygısı, mükemmel olma baskısından kaynaklanan psikolojik stres gibi faktörlerdir. Bu olumsuz durumların neden olabileceği bedensel sorunlardan korunmak için çalışma boyunca uygun dinlenme araları vermek, çalışmaya başlamadan önce bedensel egzersizlerle kullanılan bedensel yapıları ısıtmak, kişisel sağlığı korumak, uygun pratik ortamları seçmek, doğru pratik alışkanlıkları geliştirmek, ergonomik prensiplerden yararlanmak, uygun enstrüman ve mobilya seçmek, bedenin farkında olmak, ekipmanları güvenli taşıma teknikleri geliştirmek yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çalgı performansı, risk faktörleri, bedensel belirtiler, koruyucu stratejiler, ısınma egzersizi