İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet METE, Öznur IŞIR

NO Makale Adı
1612775602 BİLGİSAYAR OYUN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KONSEPT TASARIMCILARINA YÖNELİK MESLEK ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Günümüz eğlence dünyasının büyük bir kısmını kaplayan bilgisayar oyunlarının dijital medyadaki önemi giderek artmaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler ile oyun sektöründe, bilgisayar oyun tasarımı farklı boyutlara taşınmıştır. Görsel açıdan bakıldığında oyunların artık gerçek yaşamla arasındaki çizgi oldukça incelmiştir. Bilgisayar oyunlarının görsel özelliklerinin oyunların türü ve ana öğeleri ile ilişkisinin ötesinde yaratıcı, kendine özgü ve yenilikçi olması, oyunun konsept tasarımını ön plana çıkarmaktadır. Bilgisayar oyunlarının üretilmesinde yaratıcı fikirler ile görsel tasarımları harmanlayabilen konsept tasarımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayar oyun sektörü ve birçok iş alanında konsept tasarımın, projelerin başlangıcındaki fikir ve görsel anlatımın en önemli aşama olarak görülmesi, bu alanın sektördeki yerini dikkatle ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde konsept tasarım üzerine olan çalışma ve metinlerin sınırlılığı bir sorun olarak görülmüştür. Türkiye’de konsept tasarım alanında mesleğin algısına yönelik bilimsel bir çalışma bulunamamıştır. Bu mesleğe yönelik mevcut algının incelendiği bu çalışmasının diğer araştırmalara ve araştırmacılara referans olması ve toplumda bu alan hakkında farkındalığın oluşmasına katkı sağlaması umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konsept tasarım, grafik tasarım, meslek algısı, konsept sanat, bilgisayar oyun grafiği