İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nilay ERTÜRK, Elif YILMAZ

NO Makale Adı
1612174793 EKO BASKIDA UYGULANAN BAZI MORDANLAR VE ETKİ FARKLILIKLARI ÜZERİNE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Eko baskı tekniği, doğal renklerini ortaya çıkarabilen doğru ve çok çeşitli bitkiler kullanarak kumaşları desenlendirmenin yollarından biridir. Bu teknik tamamen çevreye dost, insan sağlığını tehdit etmeyen doğal ürünler kullanılması açısından son yıllarda oldukça önem arz etmeye başlamıştır. Ekolojik baskıda doğadan elde edilen bitkilerin uygulanan yüzeye sağlam bir şekilde nüfuz etmesini sağlayacak çeşitli işlemlere ihtiyaç vardır. Mordanlama, baskıda kullanılan boyar madde bitkisinin kumaş liflerine daha iyi tutunmasını sağlayan en önemli aşamadır. Dayanıklı ve uzun ömürlü renklerin sağlanmasında, kumaşa uygulanan mordanlama işleminin birçok farklı maddelerle işlem tekniği mevcuttur. Bu çalışmada farklı kaynaklar taranarak ulaşılan bilgilerle mordanlamada kullanılabilecek maddelerin, kumaşa uygulanış şekillerinin ifade edilmesi ve örnek çalışmalarla etki farklılıklarının açıklanması amaçlanmıştır. Bu bilgiler ışığında seçilen iki farklı mordan malzemesiyle kumaşlar ayrı ayrı mordanlanıp battaniye yöntemiyle aynı boyar maddeler kullanılarak yüzeyde iki farklı sonuç elde edilmiştir. Kullanılan malzemeler, uygulanan teknikler tablo verileri halinde gösterilmiş olup kumaş yüzeyinde varılan sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eko baskı, ekolojik baskı, mordanlama, doğal boyama