İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Olcay KORKMAZ

NO Makale Adı
1611918041 PİYANO EĞİTİMİNE BAŞLANGIÇTA KULLANILAN ETÜDLERİN TEKNİK DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırma başlangıç piyano eğitimindeki Czerny op.599 Etüd kitabıyla sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, piyano eğitimine başlangıç seviyesinde kullanılan Czerny op. 599 kitabında yer alan 100 etüdün teknik analizini yaparak, öğrenciye sağlayacağı teknik katkıları tespit edip bu yönde öğrencinin bilinçli çalışılmasını sağlamaktır. Başlangıç seviyesindeki piyano eğitiminde kullanılan etüdlerin düzeylerinin teknik açıdan incelenmesi; tespit edilen teknik kazanımların çalışılan eserlere katkıları, öğrencinin bilinçli çalışması açısından önem taşımaktadır. Araştırma, inceleme ve tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Durum tespiti yapıldığından dolayı betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırma için kullanılacak olan Carl Czerny Op.599 Etüd kitabının başlangıç Etüd kitabı olarak piyano eğitimi derslerinde çok sık olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamını oluşturan Czerny op.599 Etüd kitabındaki 100 etüd tarama ve inceleme yöntemleri ile teknik davranışlar açısından incelenip, 11 temel teknik çalma davranışı tespit edilerek tablolar halinde sunulmuştur. Tabloda yer alan etüdlerden, tespit edilen bu teknik davranışların mevcut olup olmadığına bakılarak her etüdün tablodaki teknik davranışlara göre analizi yapılıp daha sonra da bu teknik davranışların kitapta yer alma yüzdeleri ve frekansları ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Piyano, eğitim, etüd, teknik