İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kemal MACAR, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1611862089 RESİM SANATINDA SU VE BULUT TEMASINA SÜRREALİST YAKLAŞIMLAR

Sanat ve toplum arasındaki bağ birçok yönden incelendiğinde, üretilen eserlerin o dönemin özelliklerini yansıttığı görülmektedir. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının getirdiği yıkımlar, savaş sonrasında birçok toplumsal olayı değişime uğratırken, sanatın da var olan konumunu değiştirmiştir. Resim sanatı tarihinde insanı ve bilinçaltını sorgulama görevi ile öne çıkan Sürrealizm, Dadaizm akımı ile etkileşiminden sonra dünya tarihindeki bir bunalımın oluşumu ve ürünüdür.Araştırmada, Batı ve Türk resim sanatında su ve bulut temasına yer veren sanatçıların sürrealist anlayışlar doğrultusundaki ifadeleri ele alınmıştır. Aklın esaretine takılmadan oluşan bu sanat eserleri, iç dünyanın ya da dış dünyanın getirilerini çevresel bir etkileşim sonucu; mikro ve makro sistemde usdışı bir mantıkla açıklama isteğinin sonucudur.Bu anlamda Batı resim sanatından; Rene Magritte, Salvador Dali, Dominiqe Appia ve Türk resim sanatından ise Ergin İnan, Gafur Uzuner, Hasan Mutlu, Fikri Cantürk ile Ekrem Kahraman’ın resimleri seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Manzara resmi, bulut, su, Sürrealizm