İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 77  Ocak 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşegül DURUKAN, Barış Özkal ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1611489085 MEKÂN VE KÜLTÜREL DEMANS

Sanatsal bir üretim sahası olan mekân tasarımı, anlık fiziksel bildirisi kadar, tanıklık ettiği kültürel dönem ve kimliğin sosyolojik özeti olma görevini de üstlenmiştir. Ne var ki bu görev kimi zaman hafıza olma özelliğinden kopartılıp, inşa edilecek yapay sosyolojik çevrenin sanal bir kültürel delili haline dönüştürülmüştür. Algı, olgunun yerine geçmiş; mekân, hafıza olmaktan çıkıp, planlı bir zihin yitiminin aracı konumuna sokulmuştur. Bu çalışmada mekân ve kültür ilişkisi üzerine üretilmiş temel kaynaklardan oluşturulan sabit noktaların, metaforlar ağıyla birbirlerine bağlanması amacı güdülmüş ve söz konusu soyut anlatı tasarım örnekleriyle somutlaştırılmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Mekân, kültür, tasarım, algı