İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gökçe Aysun KILIÇ

NO Makale Adı
1610319538 WILLIAM KENTRIDGE’İN BASKIRESİMLERİNİN BELLEK KAVRAMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Bu araştırma Güney Afrikalı sanatçı William Kentridge’in sömürgecilik ve totalitarizmin yıkıcı gücünün yarattığı tarihi olaylardan hareketle ürettiği baskıresim eserlerini bellek kavramı üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Kentridge, yaratım sürecinde çizimlerden filmlere, operadan baskıresime birçok disiplini bir araya getirerek yaşadığı dönemin toplumsal dinamiklerini gözler önüne sermektedir. Kentridge yaşadığı coğrafyayı ve dönemi içsel bir bakış açısıyla yaratıcılığa dönüştürürken aynı zamanda izleyiciye de yakın tarihe dair bir bakış açısı sunmaktadır. Araştırmada, Kentridge’in baskıresim tekniklerine getirdiği özgün yorumlar ile sanatçının karakteristik yapısı ve yaşadığı dönemin toplumsal ve bireysel izleri incelenecektir. Bu kapsamda sanatçının bellek üzerinden ürettiği sanat eserlerinde, tarihin yazdığı ve yazmadığı birçok durum sanatsal bir bakış açısıyla yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Baskıresim, bellek, film, William Kentridge