İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 77  Ocak 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özlem ERZURUMLU JOREYEV, Şebnem Ruhsar TEMİR GÖKÇELİ

NO Makale Adı
1610223200 PERULU BİR TAPESTRY SANATÇISI MAXİMO LAURA

Peru topraklarında birçok medeniyetin kültürel izleri bulunmaktadır. Tarihi örneklere tekstil açısından bakıldığında canlı renklerin ve figüratif anlatımların kullanımının olduğu zengin tekstil geçmişi ile karşılaşılmaktadır. Resimsel anlatımları olan bu tekstiller, Tapestry dokumaların ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir.
Yapılan bu çalışmada dokuma sanatçısı Maximo Laura’nın konu olarak seçilmesinin nedeni, sanatçının yetişmiş olduğu toprakların değerlerinden beslenmesi ve kendi kültürünü çağdaş sanat eserlerinde özgün anlatımlarla yansıtmasıdır. Geleneksel üretim yöntemi olan tapestry (kilim dokuma) tekniğini, kendine özgü geliştirdiği uygulama biçimlerini, güçlü renk kullanımları ve figüratif anlatımlar ile birleştirerek, tanınırlığını uluslararası sınırlara taşımış ve kabul görmüştür.
Bu araştırmada, Maximo Laura ile gerçekleştirilen sözlü ve yazılı iletişimin yanı sıra, çok sayıda kaynak taranmış, konu ile ilgili uluslararası alanda yayınlanmış yazı ve sergi katalogları incelenmiş, sanatçıya ait eserler ve bilgileri barındıran Maximo Laura Müzesi arşivinden erişilen veriler değerlendirilmiş, ulaşılan bulgular üzerinden bu çalışma tamamlanmıştır. Sanatçının kullandığı geleneksel teknikler ve kendi geliştirdiği dokuma biçimleri ayrıntılı olarak ele alınmış, kullandığı renkler ve sembolik yaklaşımları, yapmakta olduğu yeni ve farklı uygulamalar ile geleceğe yönelik düşünceleri kendisi ile konuşulmuştur.
Hedeflenen; halen hayatta olan, üreten ve uluslararası tanınırlığı olan sanatçıyı tüm yönleri ile farklı tekstil alanlarına ilgi duyan okuyucuya aktarmak, Peru kültürü bağlamında günümüz tapestry sanatını, sanatçının eserlerini ve dünya görüşünü tanıtırken kültürler arasında köprü kurmaktır.

Anahtar Kelimeler: Maximo Laura, Tapestry, Peru Tekstilleri, And Tekstilleri.