İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 77  Ocak 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice SEZEN

NO Makale Adı
1609764152 CZERNY’NİN “OP.849, 30 ÉTUDES DE MÉCANISME” KİTABININ ÇALIM TEKNİKLERİ VE KAZANIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı piyano eğitiminde yaygın olarak kullanılan Carl Czerny’nin Op.849, 30 Études de Mécanisme adlı etüt kitabının analiz edilerek teknik kazanımlarının ortaya çıkarılması ile piyano eğitimcileri ve öğrencilerine bu kitap hakkında bir rehber oluşturmaktır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada döküman ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Czerny’nin doğru çalım konusunu nüanslar, artikülasyonlar ve tempolar başlıklarında ele almasından yola çıkarak döküman analiz kriterleri belirlenmiş, ardından etütler bu üç unsur ve bunların değişimleri açısından tek tek incelenmiş ve yorumlanmıştır. Aynı zamanda elde edilen bazı nicel veriler de betimsel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bestecinin bu kitapta yer alan etütleri nüans, artikülasyon ve teknik anlamda belli bir program dahilinde tasarladığı görülmüş, teknik çalışmalar yapılırken müzikaliteyi göz ardı etmemeyi ön planda tuttuğu anlaşılmıştır. Bu çalışmanın Czerny’nin diğer etüt kitaplarını analiz etmede doküman kriterleri olarak örnek alınabileceği, bunun yanında bu etütleri icra etmek isteyenler ve özellikle de piyano eğitimcileri için rehber niteliği taşıdığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Carl Czerny, Op.849, 30 Études de Mécanisme, etüt, metot