İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 74  Ekim 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özden GEZER OĞUZ

NO Makale Adı
1609690656 GÖÇ KİMLİK AİDİYET EKSENİNDE NİL YALTER

Göç olgusu tarih boyunca pek çok nedenle ortaya çıkmıştır ve toplumların yer değiştirmesini tanımlamanın ötesinde öznelerin kimlik ve aidiyetleri üzerinde yarattığı etki ile anılır olmuştur. Modernizmin en önemli sosyolojik olgularından birisi olan göç, sanat alanını da derinden etkilemiştir. Sosyologlar bilimsel açıdan göçü incelerken, sanatçılar ise özellikle post-modern dönemde göçün nedenlerine, yaşanan süreçlere ve sonuçlarına dikkat çekmek için pek çok sanatsal ürün ortaya koymuştur. 20. ve 21. yüzyılda insan ve toplumla ilgili önemli işlere imzasını atan Nil Yalter göç, kimlik, aidiyet temalarına sanatsal üretimleriyle dikkat çekmiş sanatçılardandır. Sanatçı resim, performans, enstalasyon, video ve fotoğraf çalışmalarıyla hem ulusal hem uluslararası platformlarda eserleriyle yer almış, dünya genelinde önemli sanat kurumlarında izleyiciyle buluşmuştur. Bu çalışmada Nil Yalter’in evrensel bir bakış açısıyla, odağına insanı koyduğu, göçmenler ve kimlik konulu çalışmaları ele alınmıştır. Öncelikle göç, kimlik ve aidiyet kavramları genel anlamlarıyla kısaca açıklanmış, bu kavramları konu edinen bazı Türk sanatçılara değinilmiş ve daha sonra Yalter’in resim, performans, enstalasyon, video ve fotoğraf gibi farklı medyalarla ortaya çıkardığı eserlerinden seçilen örneklerle, sanatçının bu toplumsal konulara yaklaşımı gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nil Yalter, çağdaş sanat, göç, kimlik, aidiyet