İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 76  Aralık 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER

NO Makale Adı
1608760480 BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN METOTLARIN İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Flüt dersine yeni başlayan öğrencilerin bireysel özelliklerine göre, kullanılacak öğretim yöntemleri değişiklik göstereceği gibi, başlangıç flüt metotları da farklılık gösterecektir. Flüt eğitim sürecinde başlangıç metotlarının, öğrencinin yaş grubuna, algı düzeyine ve seviyesine uygun olması gerekmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında flüt eğitiminde kullanılmakta olan başlangıç flüt metotlarının içerik ve teknik konular bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel bir çalışma olup döküman inceleme yoluyla literatür taranmış ve flüt eğitiminde kullanılan başlangıç metotlarına ulaşılmıştır. Araştırmada, çalışmada belirlenen dört metot üzerinde konular ve temel teknik çalışmalar bakımından incelemeler yapılmış ve yorumlamaya gidilmiştir. Metotlarda başlangıç flüt eğitimine yönelik konulara çoğunlukla yer verilmiştir. Ancak yine de bazı metotlarda konularla ilgili açıklamalar ve görsellerin yetersiz kaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çalgı eğitimi, flüt eğitimi, metot, başlangıç metodu