İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 75  Kasım 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Itır TOKDEMİR ÖZÜDOĞRU, Turgut Efe VAROL

NO Makale Adı
1608624275 GÜNÜMÜZ ESTETİK ALGISI VE DIŞLANMIŞA DÖNMEK: DÖVME SANATI ÖRNEĞİ

Gelişen teknoloji ile günümüzde dövme sanatının ileri bir seviyede uygulandığı görülebilmektedir. Teknik yetkinliğin seviyesinin artması ile farklı dövme tarzları ortaya çıkmış ve bu tarzlar ana akım olarak uygulamada sayıca artmıştır. Foto gerçekçi seviyeye ulaşan dövmelerin çoğalması ve tasarımlarda ünlü oyuncuların, müzisyenlerin, film karakterlerinin kullanılmasının yanı sıra New-traditional dövme akımında olduğu gibi eski tarzların yeni üslup ile uygulandığı da görülmektedir. Modern sanatın tarihine bakıldığında her akımın kendinden önceki üsluplara karşı tutumlar geliştirerek yeni eserler ürettikleri bilinmektedir. Bu duruma benzer olarak geleneksel dövme tarzları da gelişmiştir. Bu araştırma çerçevesinde, dövme sanatında çirkinin tercih edilmesi ve ana akıma dönüşmesi önemli bulunmuştur. Dolayısıyla dövmenin geçmişten günümüze anlamsal değişiklikleri anlatılmış, günümüzde kişinin sadece kendini ifade etme yolu olarak değil, aynı zamanda düşünceyi, beğeniyi, müzik veya kitap tercihleri gibi kültürel bir göstergeye dönüştüğü görülmektedir. İnternet çağının, sosyal medya uygulamalarının fiziksel bir aradalıkların neredeyse önüne geçtiği günümüz dünyasında insan derisinin de bir sosyal medya ara-yüzüne dönüştüğü düşünülebilir. Bu noktada çirkinin estetiğinin tercih edilmesi, Ortaçağ illüstrasyonlarından, okült sembollere varan görsel çeşitliliğin yeni tasarımlar ve özgün kompozisyonlarla dövme sanatında sıkça uygulanması günümüz dövme sanatini anlamak için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Dövme sanatı, Ortaçağ estetiği, çirkinin estetiği