İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 75  Kasım 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülşen Şefika BERBER, Sevim Tuğba A. KOŞAR, Mine D. AYDIN

NO Makale Adı
1608618362 GELENEKSEL NAKIŞ TEKNİĞİNİN GÜNCEL SANATA YANSIMASI

Bu araştırmada, geleneksel nakış tekniklerinin kumaşa alternatif yüzeylerde kullanımının sanatsal mecralarda yer edinme serüveni aktarılmaktadır. Sanatsal üretimlerini ortaya koyarken hazır nesne yüzeylerini ve bedenini kullanan, teknik olarak geleneksel nakış tekniklerine yönelen belli başlı beş sanatçı araştırmanın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Hazır nesnelerinin kullanımı, sanatta ilk olarak 20. yüzyılın başında kolaj ve asamblaj uygulamaları olarak karşımıza çıkarken; temellerinin 1920’lerde, Duchamp’ın hazır nesnesine dayandığını söylemek mümkündür. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren bu nesnelerin sanatçılar tarafından kavramsal boyutta ele alındığı izlenmektedir. Yine 60’lı yıllar, sanatta beden ve ona dair her şeyin ilgi gördüğü bir dönem olmuştur. Beden, dolaysız ve gerçek bir alan olarak özellikle performans sanatında kullanılagelmiştir. Sanatta çağdaş uygulama biçimleri; yeni kavramları keşfetmek, aynı zamanda da geleneksel ile güncel arasında köprü kurarak gerçekleştirilebilmektedir. İncelenen sanatçılarda, ürettikleri sanat nesnelerinin sanat ve zanaat arasındaki ince çizgiyi, geleneksel olmayan hazır nesnelerle ve bedenleri ile geleneksel nakış işlemenin temel tekniklerini kullanarak yeni ifade biçimleriyle ele aldıkları görülmektedir. Geleneksel nakış tekniğini hazır nesnelerin üzerinde ve bedenlerinde güncel sanata taşıyan sanatçılar irdelendiğinde, üretim süreçlerinde feminizm, kiç, sürdürülebilirlik, beden sanatı ve performans sanatı gibi kavramlar ve yaklaşımlar ekseninde kendi kavramsal çerçevelerini ele aldıkları görülmektedir. Bu amaçla, sanatçıların teknikleri, yöntemleri ve yaklaşımları araştırılarak, beslendiği sanat pratikleri ve geleneksel yapım tekniklerinin alternatif yüzeylerdeki kullanım amaçlarına değinilerek, her biri yeni yaşam alanına dönüşen sanatsal çıktıların kavramsal mesajları yorumlanmaya çalışılacaktır. Bu makale, sanat ve zanaat arasındaki sınırlı diyaloğun sanatçılar tarafından nasıl aşıldığına, malzeme ve tekniğin alternatif yüzeylerdeki kullanımına örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel nakış, güncel sanat, Feminizm, beden sanatı, sürdürülebilirlik, kiç