İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 76  Aralık 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Lale AVŞAR

NO Makale Adı
1608470767 BAZI SELÇUKLU SERAMİK TEKNİKLERİNİN TEŞEKKÜL VE TASNİF MESELESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu araştırmada; görsel veriler ve ilgili literatürde bulunan bilgilerden yola çıkılarak üç farklı Selçuklu seramik tekniği mercek altına alınmış ve bunların tarihsel gelişimi incelenmiştir. Farklı bir açıdan irdelenmeye çalışılan minai ve sıraltı süsleme tekniklerine yönelik olarak mevcut literatürde sıkça tekrar edilen “bağımsız buluş” tespiti masaya yatırılmış; bu tanımda doğru ve yanlış olabilecek cihetler tartışılmıştır. Minai ile sıraltı tekniklerinin ve Selçuklu Beyazları’nın araştırma nesnesi yapıldığı bu çalışmada; öncelikle bahsi geçen tekniklerle ürünün oluşumu ve tarihsel gelişimi aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu çabada, ilgili tekniklerin İslam sanatı genel çerçevesi içerisine yerleştirilerek bütüncül bir perspektif sunabilecek biçimde tahlil edilebilmesi gözetilmiştir. Araştırmada daha sonra, maddi üretimin sanatsal değerinin ölçümü ve bu ölçümlerdeki kriterler sorunsallaştırılmıştır. Bu doğrultuda, tarihsel üretimlerin değerlendirilmesine yönelik yeni analiz tekniklerinden hareketle elde edilen bulgular, araştırma nesnesi olan Selçuklu seramik teknikleri ve ürünü üzerinde uygulanmış; bunlar için yeni tasnif unsurları ve başlıklar önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu Seramik Sanatı, Minai ve Sıraltı Süsleme Teknikleri, Selçuklu Beyazları