İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 76  Aralık 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ceylan ÜNAL AKBULUT

NO Makale Adı
1607028940 İZOLASYON SÜRECİNDE UZAKTAN PİYANO EĞİTİMİNE YÖNELİK VELİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE ÖĞRENCİ NOT KARŞILAŞTIRMASI

2020 yılı Mart ayının ortası itibariyle Türkiye’de uzaktan eğitim başlamıştır. Bu durum 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar devam etmiştir. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yarı zamanlı konservatuarlarda da enstrüman eğitimleri aynı şekilde uzaktan sürdürülmüştür. Enstrüman eğitimi için yeni olan bu süreçte öğretmen-öğrenci-veli iletişimi de zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışma kapsamında İstanbul İli Maltepe Üniversitesi Yarı Zamanlı Konservatuarı Piyano öğrencilerinin 2019 ve 2020 yılları sene sonu notları karşılaştırılmıştır. Küçük yaşta başlanan enstrüman eğitiminde öğrencilere öğretmenin emeği kadar velilerin desteği bunun yanında veli takibi son derece önem arz etmektedir. 75 öğrenciden oluşan velilerin tamamına çoktan seçmeli anket gönderilmiş, aralarından 50 veli yanıt vermiştir. Veli anketinin değerlendirmesi sonucunda tek başına yüz yüze eğitim ile yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada yürütülmesi seçenekleri eşit oranda işaretlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de çok yeni olan uzaktan piyano eğitimine adı geçen örneklem kapsamında velilerin bakış açısı değerlendirilmiş, bu doğrultuda ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İzolasyon, uzaktan eğitim, piyano, veli