İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 77  Ocak 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yusuf PARLAK

NO Makale Adı
1606774394 DÜZCE’DE BIÇAKÇILIK SANATI VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARI

Geleneksel sanat ve meslekler kültürümüzün taşıyıcı ögesidirler ve tarihsel birikimi de içinde taşırlar. Bu nedenle gelecek kuşaklara geleneksel sanat ve meslekler ile kolaylıkla kültürel miras aktarılmaktadır. Bıçak, ilk dönemlerde insan hayatını kolaylaştıran bir araç gereç iken zamanla bir sanata dönüşmüştür. Bu sanatta kullanılan teknik ve yöntemler uzun yıllara dayanmaktadır. Günümüzde bıçakçılık sanatını daha da ileri seviyeye taşımak isteyen birçok sanatçı bulunmaktadır. Bu çalışmamızda bıçakçılık sanatını Düzce örnekleminde ele alarak bıçakçılık ile uğraşan üç usta ile görüşme yapılmıştır. Düzce’de bıçakçılık sanatına dair nelerin yapıldığı, hangi yöntem ve tekniklerin uygulandığı ortaya konulmuştur. Bu sanata uygulanan önceki yöntemlerle birlikte çalışmanın yazarı tarafından da ebru, tezhip ve minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarımız Türk maden sanatlarının bir kolu olan bıçakçılık sanatında yüzey süsleme tekniği olarak kullanılmış ve görselleri bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmanın amacı bıçakçılık sanatının tarihsel zemininden başlayarak günümüze değin kat ettiği yolu ortaya koymak ve bu sanat alanında yeni yöntemlerin yapılabilirliğini göstermek ve böylece bıçakçılık sanatının gelişime açık bir sanat olduğunu belirtmektir. Yapılan görüşmeler ve elde edilen görsellerin betimsel bir analiz ile değerlendirildiği bu çalışmanın geleneksel sanat ve bıçakçılık sanatı ile ilgili olan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bıçakçılık sanatı, kuyumculuk, maden sanatı, kültürel miras, geleneksel sanat