İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 80  Nisan 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Funda ÇETGİN

NO Makale Adı
1606123288 GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE WEB 2.0 ARAÇLARI (KAHOOT) KULLANIMI (10. ve 11. SINIF ÖRNEĞİ)

Değişen dünya ile birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan eğitim materyalleri de sürekli gelişmektedir. Teknolojinin günlük hayata olan doğrudan etkisi, öğretim yöntemlerinde yeni arayışlara ve uygulamalara ihtiyaç doğurmaktadır. Görsel Sanatlar öğretmenleri, materyal zenginleştirme veya mevcut materyallerin geliştirilmesi için Kahoot Web 2.0 araçlarından daha fazla yararlanmaya başlamıştır. Bu çalışmada 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin Türk ve Avrupa Sanatı ile ilgili öğrenme kazanımları, Kahoot programı ile oluşturulan çoktan seçmeli sorularla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Görsel sanatlar dersinde işlenen teorik konuların öğrenme seviyelerini ölçmek amacı ile kullanılan Kahoot programında öğrenciler, yarışma formatı ile eğlenceli bir öğrenme- değerlendirme sürecine dahil olmuştur. Araştırma sonunda Web 2.0 araçlarının diğer derslerde olduğu gibi Görsel Sanatlar derslerinde de rahatlıkla kullanılabileceği yönünde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0 araçları, sanat eğitimi, teknoloji