İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 9, Sayı 75  Kasım 2020  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Funda ŞİŞCİ

NO Makale Adı
1606123259 ERİL DÜNYADA KADININ MİSYONU VE SANATTA TEMSİLİ

Toplumsal yapı içerisinde kadın ve kadının konumuna dair yerleşik anlayış, biyolojik farklılıklar üzerinden kurgulanmıştır. Kadınlığın doğal, tanrısal, biyolojik kökenli olduğu, annelik, eşlik dışında bir statünün kabul görmediği yüzyıllar boyunca kadınlar, erkeğin güçlü ve söz sahibi olmasını kabullenmiştir. Kadına yüklenen dini ve ailevi sorumluluklar ona bir tür saygınlık kazandırırken diğer taraftan kadını eve mahkûm etmiştir. Yükselen eril gücün karşısında direnemeyen kadından koşulsuz sadakat, hizmet ve doğurganlık beklenmiştir. Farklı yüzyıllarda gücü elinde bulunduran hâkim iktidar, sanatı bir araç olarak kullanmış, erkek egemen dünyanın belirlediği bu rolleri benimsetmiştir. Bu araştırmada ele alınan sanat formları-eserler farklı dönem ve kültürlerden seçilmiştir. Bu araştırmanın amacı; sanat eserleri üzerinden eril dünyanın kadına yüklediği bu misyonları örnekler üzerinden tartışmaya sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadının misyonu, sanat, temsil