İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 81  Mayıs 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Funda ÇETGİN

NO Makale Adı
1606123219 ACTIONBOUND PROGRAMININ SANAT EĞİTİMİNDE UYGULANMASI

Gençlerin hem bir iletişim aracı olarak hem de sağladığı teknolojik kolaylık nedeni ile tercih ettikleri akıllı telefonların kullanım sıklığı herkesçe bilinmektedir. Sıklıkla kullanılan teknolojik araçların öğrencilerin görsel sanatlar eğitim sürecinde de kullanılmasının eğitime katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, Actionbound programı kullanılarak görsel sanatlar dersinin içeriğini zenginleştirebilecek, öğrencilerin sanata karşı duyarlılıklarına ve tutumlarına olumlu yönde katkı sağlayabilecek bir etkinlik oluşturulmuştur. Çocuklar ve gençler arasında popüler olan oryantiring oyunu Actionbound programı ile düzenlenerek, güvenli okul sınırları içinde “sanat eseri avı” uygulaması gerçekleştirilmiştir. Önceden oluşturulan öğrenci grupları arasında, okul binası, bahçe ve voleybol sahası içerisinde, zamana karşı bir yarış düzenlenerek, sanat eğitimi bünyesinde, öğrencilerin sanat eserlerini tanımaları ve sanata karşı farkındalık geliştirmeleri sağlanmıştır. Öğrencilerin yapılan uygulamadan duyuşsal haz aldıkları gözlenmiştir. Nitel veri ölçme araçlarından görüşme ve gözlemlere dayanan bu çalışma, sınıf, kütüphane veya okulun tamamında yapılabileceği gibi bir yerleşim yerinde bulunan sanat eserlerinin tanıtılması amacıyla da yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Actionbound, oryantiring, sanat eğitimi