İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 78  Şubat 2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen ÇEKEN, Burhan ŞOHOĞLU

NO Makale Adı
1605526270 DİJİTAL YAYINCILIĞIN GELİŞİMİ VE HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM DERGİSİ ÖRNEĞİ

Bilgi, insanlık için en önemli yapı taşı olmuştur. Çeşitli yöntemler ile elde edilen bilgi, zaman içerisinde kişiden kişiye aktarılmış, saklanmış ve geliştirilmiştir. Teknolojinin gelişimi ile bilginin aktarılma ve saklanma yöntemleri de değişim göstermiştir. Başlangıçta kil tabletlere yazılan bilgi, matbaanın keşfi ile kitap ve dergi formuna bürünmüştür. Sayısal sistemlerin gelişimi ile bilgi bilgisayar ve mobil ortama aktarılmış ve bir dönüşüm yaşamıştır. Bu araştırmada bilginin aktarılma kaynağı olarak dijital yayıncılık konu alınmıştır. Yayıncılık tarihi irdelenerek, günümüz yayın yöntemleri ve araçları değerlendirilmiştir. Son dönemde geliştirilen DPS teknoloji ve avantajları bu araştırmanın üzerinde durduğu bir konudur. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Dijital Dergisi örneği hazırlanmış ve sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital yayıncılık, dps, akademik dergi